Lär dig skriva och tänka som en journalist!

vad3-1024x646

Här är den, boken som lär dig grunderna i att tänka och skriva som en journalist!
Vad är Grejen? gör det riktigt enkelt att skriva riktigt effektivt.
Med hjälp av en enkel modell i fyra steg, många exempel och tips förs du mot målet att skriva din första journalistiska artikel. Och på vägen lär du dig vilka misstag du ska undvika.

4steg

Först gäller det att hitta Grejen, sen bestämma sig, välja vinkel och till sist ta ett så kallat Pirayagrepp på läsaren. Starta, Samla, Sortera och Skriva. Enklare kan det inte bli!

Se och hör mig berätta om boken.

Boken vänder sig till journaliststudenter inom alla medier. Den är kursbok på flera folkhögskolor bland annat Skurup, Bona och Strömbäck. På universitet t.ex. i Umeå och i Vasa, Finland.
Men Vad är Grejen? vänder sig också till informatörer, kommunikatörer, reklamare, redaktörer, bloggare, debattörer, webbskribenter och alla andra som vill vässa sitt skrivande.

Läs sidorna 7-10 i boken här!

Pris: 165 kronor